Cafe Phim GALAXY Cinema

Bar Karaoke
Hiển thị tất cả

Cafe Phim GALAXY Cinema

Cafe Phim GALAXY Cinema
Tổ chức sự kiện
Hội thảo
Offline nhóm
Sinh Nhật

Không gian lãng mạn.
Dịch vụ đa dạng: Cafe Phim,Tổ chức sự kiện,Hội thảo,Offline nhóm,Sinh Nhật…
Menu ẩm thực phong phú